woensdag 17 december 2008

Hond-sitten

Hallo, hier ben ik weer ! 'k Heb het de laatste dagen heel druk gehad, maar meer daarover in mijn volgend bericht.
Zaterdag hadden we dus de hond van de buren te logeren, want zij gingen trouwen, en helaas mocht lieve Zara niet mee in het stadhuis.
't Is een schat van een beest, een Border collie, en een echte zotte mie !
'k Heb er al een layout van gemaakt, foto volgt.
Border collies zijn heel actieve beesten, normaal hoeden zij schapen en drijven die bij elkaar.
Bij gebrek aan schapen, kunnen zij best aan "agility" doen, om hun energie kwijt te raken.
We zijn er dus 2 keer lang mee gaan wandelen, en ze mocht ook in onze tuin rondtollen, en natuurlijk ook binnen. Onze zetels zijn al "hondvriendelijk" bekleed met zeteldoeken, die ik regelmatig was. Want ons Flupke beschouwt al die zetels ook als zijn "eigendom".
Dus die zaterdag heb ik niets kunnen uitvoeren, vermits "madame" alle aandacht opeiste !
Op de foto's zie je de "limousine"; dan Jan met Flupke en Zara, en mij met Zara.

Hello, here I am again ! I've been very busy lately, but more about that in my next article.

Now on Saturday, we were "dogsitting" for the neighbours, who were getting married.

Sweet Zara is a Border collie, very active and a really crazy girl !

Normally Border collies are guarding sheep, or do "agility" to get rid of some energy.

So we went for a long walk twice, and she also ran around in our garden, and in the house !

Now our seats and sofas are "dog-proof", with washable sheets, so no problem there.

Anyway, Flupke thinks those seats are "HIS" seats.

So that Saturday, I couldn't do anything, with "madame" staying all day.

On the photos, you see the wedding-limousine, Jan with Flupke and Zara, and me with Zara.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten